ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

و اکنون برادر!


ما در برابر اين نظامهاي حاکم،کوزه هاي خالي زيبائي شده ايم،که هرچه مي سازند،مي بلعيم.اکنون به نام فرقه،به نام خون،به نام خاک و به نام خود او و مخالف او،قطعه قطعه مي شويم،تا هر قطعه اي،لقمه اي راحت الحلقوم دهان شان باشيم.تفرقه!تفرقه!پيروان او و مکتبش را به جان هم انداخته اند.اين دشمن اوست.چرا در چنين سرنوشتي که بر جهان و بر ما حکومت مي کند،با او دشمني مي کند؟چون او با دستِ بسته نماز مي خواند و آن به اين کينه مي ورزد،که اين با دستِ باز نماز مي گزارد!اين دشمن او،چون مُهر ندارد و بر فرش سجده مي کند و او دشمن کينه توز اين که پيشاني بر مُهر مي گذارد.جنگ ها و خصومت ها و جبهه ها را تا اين اندازه تنگ کرده اند و روشنفکران مان را به سرزمين هاي ديگري تارانده اند و خود،هيأت چوپانان گرفته اند.اکنون نيز ما را چون چارپايان،نه تنها به بردگي مي کشند،که به بهره کشي گرفته اند.بيش از عصر تو و بيش از نسل تو،بهره مي دهيم.همهء اين قدرت ها،سرمايه ها،نظام ها،ماشين،کاخ هاي بزرگ جهان و همهء اين سرمايه هاي عظيم و غني و ثروت توليد را،با پوست و گوشت و خون و رنج و پريشاني و محروميّت مان مي چرخانيم و سهم مان فقط تا اندازه اي که کار فردا را بتوانيم.بيش از عصر تو،محروميم و ظلم و تبعيض طبقاتي و ستم،بيش از زمان توست،امّا با چهرهء تازه و پيرايه هاي تازه تر!و برادر!


علي(س) تمام عمرش را بر روي اين سه کلمه گذاشت:مظهر بيست و سه سال تلاش و جانبازي و جهاد براي ايجاد يک ايمان در درون وحشي هاي متفرّق؛و بيست و پنج سال سکوت و تحمّل براي حفظ وحدت مردم مسلمان در برابر امپراتوري روم و ايران؛و همچنين پنج سال کوشش و رنج براي استقرار عدالت و براي اينکه همهء عقده ها و کينه هاي ما را با شمشير خويش بيرون کشد و آزادمان کند.نتوانست!نتوانست! امّا توانست مذهب و پيشوائي و سيادتي را براي هميشه – به من و ما،برادر – اعلام کند.مذهب عدل و مذهب رهبري خلق؛و سه شعار گذاشت که همهء هستي خود و خاندانش را فداي اين سه کرد:مکتب،وحدت،عدالت.


. پايان .مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

appmyloveyou شعرهای عاشقانه | عاشقانه ها Rachel Michelle مجله اخبار داغ روز دانلود آهنگ جديد ايراني اینجا سبقت مجاز است! اشتراک مطالب ســـــــرگــرمـــی روز Amanda